Witaj na oficjalnej stronie Namaskaram Ind!a Soc!ety PolskaPomiń INTRO

Jana-gana-mana-adhinayaka, jaya hai
Bharata-bhagya-vidhata
Punjab-Sindhu-Gujarata-Maratha
Dravida-Utkala-Banga
Vindhya-Himachala-Yamuna-Ganga
Uchchala-Jaldhi-taranga
Tava shubha name jage
Tava shubha ashish mange
Gahe tava jaya-gatha
Jana-gana-mangala-dayaka jaya hai
Bharata-bhagya-vidhata
Jaya hai, jaya hai, jaya hai
Jaya jaya jaya, jaya hai!

Discover Various Artists!

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Licence.